Laberintos – Belén Sotillo

Imagen de microscopía electrónica de terrazas de ZnS dopadas con Ga, obtenidas por evaporación térmica del material.